Restyle buttons op klantenkaart

klantnekaart_icoontjes

De buttons op de klantenkaart in EyeStore voor bijvoorbeeld e-mail, sms, debiteuren etc. zijn vervangen door moderne, heldere en eenduidige knoppen. Het aantal knoppen was inmiddels dusdanig gegroeid dat we besloten hebben sommige knoppen samen te voegen onder 1 “uitklapbare” knop. Ook de volgorde is enigszins aangepast.

Het zal even wennen zijn, maar het ziet er beter uit en is een stuk overzichtelijker. We hebben hierdoor ruimte gekregen om extra “snel” knoppen toe te voegen.