Personeelregistratie module

Personeelskosten zijn in een optiekzaak de hoogste vaste kosten. Veel optiekzaken houden de onderdelen van personeelsregistratie bij in andere systemen, op papier of ze besteden het uit aan de boekhouder of accountant. Binnen de nieuwe personeelsmodule kan de werkgever zelf alle registratie bijhouden. Deze registratie is ook direct gekoppeld aan o.a. de beschikbaarheid in de agenda, kassa en op andere plaatsen in EyeStore.

Verwachte onderdelen in de personeelsregistratie module:

  • Registratie contractgegevens, loon en werkgeverslasten, reiskostenvergoeding etc.
  • Registratie arbeidstijden (contracturen) en planning
  • Afwezigheidsregistratie (ziekte, verlof buitengewoon verlof etc.)
  • Doorbelasting naar filialen (voor filiaalbedrijven)
  • Rapportages loonkosten, afwezigheid, ziekte, gewerkte uren, planningsoverzicht etc.