Inspraak in ontwikkelingen – uw stem telt

Vanaf februari dit jaar gaat de reeds aanwezige module “wensen” in een nieuwe vorm actief gebruikt worden. EyeFactory vult op basis van eigen ideeën en op basis van wensen en ideeën van de EyeStore gebruikers de “wensenlijst” in.

Iedere EyeStore gebruiker kan stemmen op deze lijst. Per onderwerp kan worden aangegeven hoe groot de waarde van dit onderdeel is voor uw bedrijf.
Dit kan met een cijfer van 0 tot 10, waarbij o aangeeft “geen waarde” en 10 aangeeft “Heel belangrijk voor mijn bedrijf”.

De gewogen score wordt per onderwerp bijgehouden. Tevens is zichtbaar hoeveel EyeStore gebruikers er hebben gestemd (1 stem per winkel/voordeur!)

Aan de hand van deze lijst worden de ontwikkel prioriteiten mede bepaald.