Aanmaken mailing documenten

Het kan soms lang duren voordat een klantenselectie uit de mailing volledig is samengevoegd met de documenten die zijn aangemaakt met de documentmanager. De documenten worden inmiddels in de achtergrond verwerkt en klaargezet. Er hoeft dus niet te worden gewacht totdat de documenten klaar zijn. Via de menukeuze “Mailing documenten” kunnen de documenten worden opgevraagd en geprint.